Disclaimer

Deze websiteis samengesteld en wordt beheerd door Connect B.V.. Deze website biedt de mogelijkheid om je in te schrijven, vacatures aan te melden, kandidaten voorwerk en opdrachtgevers te vinden en om gegevens naar Connect te zenden.

Wanneer jegegevens naar Connect zendt, geef je Connect daarmee uitdrukkelijk toestemmingom deze gegevens te gebruiken voor het vinden van werk of opdrachtgevers of hetvervullen van jouw vacature.

Connect gaatzorgvuldig en vertrouwelijk met de gegevens om en verstrekt deze alleen aanderden voor de hiervoor omschreven doelen, zonder vermelding van specifiekeadresgegevens.

Connect isnimmer aansprakelijk voor eventuele schade, voortvloeiend uit gebruik van doorjou verstrekte gegevens door geselecteerde werkgevers, opdrachtgevers ofderden, aan wie jouw gegevens door Connect zijn verstrekt.

Voorontwikkeling en verbetering van de website en voor verzameling van statistischegegevens worden bij gebruikmaking door jou van de website automatisch logbestandengegenereerd. Gebruiksgegevens zoals IP-adressen, datum en tijd gebruik,bezochte pagina’s, domeinen, bronadressen en andere parameters wordenautomatisch bijgehouden.

Als jecookies wilt uitschakelen kun je dit via jouw browser doen. Meer info hierovervind je bij de website van de browser.

Op dezewebsite bevinden zich links naar andere websites van derden, welke een eigenprivacy policy hanteren. Connect is niet verantwoordelijk voor naleving vanpricacywetgeving door deze derden.


Meer informatie? Caroline Meijer, directeur088 235 26 90
Stel een vraag