Algemene voorwaarden website en mijn Connect

Deze website is samengesteld en wordt beheerd door Connect B.V.. Deze website biedt de mogelijkheid om je in te schrijven, opdrachtgevers te vinden, vacatures aan te melden, kandidaten voor werk te vinden, uren te registreren en accorderen en om gegevens naar Connect te zenden.

Voor het gebruik van de website en Mijn Connect gelden deze algemene voorwaarden. Bij het bezoeken en het al dan niet gebruik maken van deze website of Mijn Connect stemtde bezoeker in met deze algemene voorwaarden.

Gebruikersnaam en wachtwoord
Voor hetgebruik van Mijn Connect is een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Het gebruik hiervan is strikt persoonlijk. De gebruikersnaam en het wachtwoord mogen nietaan derden worden doorgegeven.Bewaar jouw wachtwoord zorgvuldig. Indien je vermoedt dat derden jouw wachtwoord kennen, wijzig het dan direct. Connect bewaart jouw gegevens, zodat je deze later opnieuw kunt gebruiken. Wanneer je een gebruikersnaam en wachtwoord hebt aangemaakt, ontvang je hiervan een bevestiging via e-mail op het e-mailadres dat je hebt ingevuld.

Contact
Bij acceptatie van deze voorwaarden stem je ermee in dat Connect contact met jouopneemt en onderhoudt per telefoon, e-mail, sms of op andere wijze. Ook stem je ermee in dat Connect e-mailings naar jou stuurt om bijvoorbeeld jouw beschikbaarheid te checken, je te informeren over interessante producten en diensten of om jou te berichten over diverse onderwerpen.

Privacy
Wanneer je gegevens naar Connect zendt, geeft je Connect daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken voor het vinden van werk of opdrachtgevers. Connect gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met de gegevens om en verstrekt deze alleen aan derden voor het vinden van werk of opdrachtgevers, zonder vermelding van specifieke adresgegevens, tenzij een wettelijke plicht anders verplicht.

Onze privacy policy is van toepassing.

Connect is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade, voortvloeiend uit gebruik van door jou verstrekte gegevens door derden.