Kwaliteit en certificering

Voor opdrachtgevers, zzp'ers en medewerkers is het belangrijk om zaken te doen met een bonafide organisatie. Voor ons is kwaliteit en juist handelen de kern van onze dienstverlening en dit zit in ons bloed. Wij dragen dit ook graag uit.

De lidmaatschappen en certificeringen op deze pagina gelden uitsluitend voor Connect B.V.. Onze ZZP Service heeft immers niet te maken met medewerkers in loondienst, maar met ondernemers. 

Let op risico's!
Wanneer organisaties uitzendkrachten inlenen krijgen zij te maken met diverse aspecten van het inlenerschap, zoals de aansprakelijkheid als werkgever, de inlenersaansprakelijkheid, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, identiteitscontrole, etc. Wanneer de uitzendonderneming verzaakt te voldoen aan haar verplichtingen (correct betalen van loon en afdragen van loonheffingen), kunnen inlenende partijen aansprakelijk gesteld worden! Lees verder wat Connect doet om dit risico voor inlenende bedrijven te beperken.

NBBUConnect is lid van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen en bezit dit lidmaatschap vanaf het ontstaan in 1994. De bond behartigt de belangen van haar leden en biedt voordelen voor opdrachtgevers en medewerkers. Connect past de NBBU-cao voor uitzendkrachten toe, wat o.a inhoudt dat dezelfde salarissen betaald worden als bij onze opdrachtgevers (loonverhoudingsvoorschrift). Wij worden regelmatig gescreend of deze zaken goed worden nageleefd. Dit is niet alleen voor ons fijn, maar vooral voor onze medewerkers en opdrachtgevers.
G-rekening

Connect beschikt over een g-rekening om het risico van inlenersaansprakelijkheid te verlagen. Storting van 25% van het factuurbedrag (20% bij btw verlegd) op de g-rekening van Connect biedt vrijwaring van inlenersaansprakelijkheid in combinatie met de volgende eisen: de uitzendonderneming is NEN 400-1 gecertificeerd; u kunt de identiteit aantonen van de uitzendkracht en dat deze in Nederland mag verblijven en werken; uw administratie is zodanig ingericht dat gegevens m.b.t. de overeenkomst, de omvang van de aansprakelijkheid en uw betalingen hieruit direct kunnen worden herleid.

VCUOmdat medewerkers onder leiding en toezicht staan van onze opdrachtgevers, zijn deze ook aansprakelijk voor de arbeidsomstandigheden. VCU staat voor Veiligheid en gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en is voortgekomen uit VCA. Het veiligheidsmanagement van Connect is goedgekeurd door EBN Certification. Zo vindt er een inventarisatie plaats bij opdrachtgevers en worden nieuwe medewerkers uitgebreid geïnstrueerd door onze consultants. 
NEN 4400-1Vanaf de introductie van de NEN-normering voldoet Connect aan het SNA keurmerk NEN4400-1 en is Connect opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid. Connect bewijst met dit keurmerk o.a. dat zijn (personeels)administratie op orde is en dat belastingen en sociale premies correct worden betaald. Daarnaast werken er alleen medewerkers voor Connect die gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Net als de NBBU controleert de SNA of wij ons aan enkele essentiële cao-bepalingen houden.