Connect ZZP Service mag NBBU keurmerk weer een jaar langer dragen.

Sinds 2016 is Connect ZZP Service gecertificeerd zzp-bemiddelaar. Wij zijn trots te kunnen delen dat na de jaarlijkse audit Connect ZZP Service opnieuw het keurmerk voor zzp-bemiddelaars heeft ontvangen van de NBBU. Dit is voor ons de bevestiging dat wij de hoge kwaliteit leveren die wij nastreven. Voor zowel de opdrachtgevers als de ZZP ers blijven wij hiermee de zekerheid bieden dat er gewerkt wordt volgens de huidige wet en regelgeving en er in alle openheid wordt samengewerkt.

Waarom een keurmerk zzp-bemiddeling?
In de markt bestaat onduidelijkheid over de rol van de zzp-intermediair, soms met misverstanden tot gevolg. De NBBU vindt het belangrijk die onduidelijkheid weg te nemen. Bovendien bleek dat zzp-intermediairs behoefte hebben aan een keurmerk om zich positief te kunnen onderscheiden van andere dienstverleners. Dit keurmerk bestond nog niet. Opdrachtgevers en zzp'ers weten dat ze dan kiezen voor bemiddelaars die hun dienstverlening goed hebben ingeregeld en ook bereid zijn daarover transparantie te bieden.

Welke dienstverlening valt onder het keurmerk?                                                                                                                                        De certificering ziet toe op de dienstverlening 'bemiddeling zzp'. De onderneming die uitsluitend in zzp'ers bemiddelt, kan zich laten certificeren, evenals 'mengbedrijven'. Dit zijn ondernemingen waarbij zzp-bemiddeling onderdeel is van de bedrijfsactiviteiten. De certificering geldt dan uitsluitend voor dat specifieke deel. Als het mengbedrijf SNA-gecertificeerd is, wordt hier rekening mee gehouden bij de beoordeling van een aantal overlappende normen.

Inhoud certificering
De dienstverlening van de bemiddelaar kan zich beperken tot het bij elkaar brengen van de zzp'er en diens opdrachtgever, maar kan ook verscheidene faciliterende en administratieve diensten omvatten. De inspecteur beoordeelt, afhankelijk van de geboden dienstverlening, welke normen van toepassing zijn. De normen bestaan uit twee delen. Het eerste deel betreft het op orde hebben van de eigen (financiële) administratie volgens wet- en regelgeving. Het tweede deel betreft de dienstverlening. Ter illustratie noemen we hieronder een aantal normen die daarvan onderdeel kunnen zijn:

• Gebruik van een beoordeelde overeenkomst tot bemiddeling;
• Voldoen aan de afgesproken betalingstermijn jegens de zelfstandige;
• Relevante ondernemersrisico’s blijven daadwerkelijk bij de zelfstandige liggen;
• Facturatie op naam en voor rekening van de zelfstandige;
• Procedures voor het aanleggen en onderhouden van het dossier van de zelfstandige;
• Transparantie naar de opdrachtgever over de dienstverlening.

Gepubliceerd op: 11 januari 2022

Meer Nieuws