'Situatie zzp'er bij BAM mag niet ontstaan'

AMSTERDAM – Vorige week meldden diverse media dat bouwbedrijf BAM wurgcontracten had afgesloten met zzp’ers. De tussenpartij, Brainnet, had clausules in de contacten opgenomen waarin de BAM zzp’ers tot 10 dagen na aanvang van het werk weggestuurd konden worden zonder betaling. Daarnaast zou er een screening zijn die 4 weken in beslag kan nemen en ook het vervallen van betaling als gevolg kan hebben.

“Dit zou niet moeten kunnen”, zegt Menno Limm, commercieel directeur van Connect ZZP. Als een opdrachtgever besluit om een zzp-er te laten werken, dan dient deze ook daarvoor betaald te worden. Het kan zijn dat voor de screening documenten vereist zijn. Als deze zo essentieel zijn dan dient de zzp’er dit te weten.

In de praktijk betekent dit dat zzp'ers door de huidige schaarste daar niet altijd op willen wachten. Dus laat een opdrachtgever de zzp’er starten, voordat de documenten compleet zijn.Beter is om in de opdrachtovereeen komst een periode op te nemen waarbinnen de vereiste documenten moeten zijn aangeleverd. Bij overschrijding van deze termijn dient de zzp’er de opdracht te beëindigen, waarbij de zzp’er wel wordt betaald voor de geleverde diensten.

Belangrijk is om goede modelovereenkomsten c.q. contracten af te sluiten tussen opdrachtgever en zzp’er waarbij alles geregeld is conform wet- en regelgeving. Echter geloven wij niet in contracten waarin alles tot in details is beschreven.

De overeenkomst staat dan niet in verhouding met de werkzaamheden die een zzp’er verricht. Dit beperkt het ondernemen sterk en door sommige bepalingen toe te voegen kan juist het risico toenemen omdat de ondernemer gezien kan worden als werknemer”.

Menno erkent dat de wetgeving er niet makkelijker op is geworden. Hij benadrukt dat dit in beginsel de verantwoordelijkheid is van de zzp’er met wie hij wil samenwerken. Bij zijn keuze om voor een bepaalde opdrachtgever te werken is het belangrijk voor een zzp’er om zich goed voor te bereiden en te weten wat eventuele consequenties zijn.

Weet waar een bemiddelaar of een tussenpartij op let, waar zijn expertise ligt en hoe de dienstverlening is ingericht.

De screening van zzp’ers moet aan de voorkant gebeuren. “De documenten die minimaal bij aanvang van de opdracht aanwezig moeten zijn, dienen gecheckt te zijn en juist gedocumenteerd. Dit zorgt voor rust en zal niet leiden tot zeer ongewenste situaties zoals een maand voor niks werken”.


Publicatie datum: 22 augustus 2019