Stel nieuwe Wet DBA uit totdat positie ZZP duidelijk is

NBBU voorziet onzekerheid bij afschaffing VAR en adviseert de Eerste Kamer om de nieuwe wet DBA uit te stellen totdat de positie van ZZP duidelijk is.

Terwijl de fundamentele discussie over de verhouding tussen vaste en flexibele arbeid op de lange baan is geschoven, wordt met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) alvast een voorschot genomen op de uitkomst van die discussie. De wet vormt een ernstig obstakel voor zelfstandig ondernemerschap als vorm van flexibele arbeid. De vragen die hieraan vooraf moeten gaan, over de rol van het zzp-schap op een veranderende arbeidsmarkt en de arbeidsrechtelijke inbedding ervan, blijven echter onbeantwoord. 

Met het invoeren van de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) en daarmee de afschaffing van de VAR zal er onrust op de arbeidsmarkt ontstaan. Zij voorzien onzekere situaties voor opdrachtgevers, intermediairs èn ZZP-ers. Gevolg: minder opdrachten voor ZZP-ers.

Nog geen helderheid over begrip "ZZP-er"

Daar komt bij dat er op dit moment geen helderheid bestaat over het begrip ZZP en een definiëring van wat schijnconstructies zijn. Die fundamentele discussie is vooralsnog uitgesteld. En dat terwijl er al een rapport ligt van een uitgebreid interdepartementale onderzoek Zelfstandigen zonder personeel. 

Alvorens opdrachtgevers de vrijwaring te ontnemen die de VAR biedt en te confronteren met een onzekere situatie door beoordeling achteraf, mag het bedrijfsleven toch verwachten dat eerst helderheid bestaat over het begrip zzp? De Staatssecretaris loopt op de zaken vooruit. Eerst dient de discussie plaats te vinden over hoe de verschillende arbeidsvormen moeten worden gedefinieerd en hoe de opkomst van de zzp’er bezien dient te worden.

Onduidelijkheid omvang probleem

Verantwoordelijk staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes heeft tot op de dag van vandaag echter niet duidelijk kunnen maken hoe omvangrijk dit probleem is. Daarom zette de Raad van State in zijn advies al een groot vraagteken bij de noodzaak van de nieuwe wet. In dit licht is er geen man overboord als de wet wordt uitgesteld. Er zijn zelfs goede redenen voor uitstel.


Bron: NBBU 18 januari 2016, Financieel Dagblad 17 januari 2016

Gepubliceerd op: 24 januari 2016

Meer Nieuws