Installatiebranche is herstellende, maar aandacht is nodig

Had de installatiebranche afgelopen jaren nog te maken met de naweeën van de recessie, nu lijkt de motor weer op gang te komen.  Dat blijkt uit het jaarlijkse trendonderzoek van kennisorganisatie OTIB. “Positieve en negatieve berichten wisselen elkaar nog af, maar de economische motor lijkt op gang te komen. De inflatie is laag, de werkgelegenheid neemt enigszins toe, de werkloosheid daalt licht.”

Strategische keuzes nodig
OTIB presenteert jaarlijks een rapport met trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche. Het gaat in op de bedrijvigheid, arbeidsmarkt en opleidingen in de branche en schetst een vergezicht tot 2020. Conclusie van dit jaar: “De branche is herstellende en de werkgelegenheid daalt nauwelijks meer. Maar er zijn strategische keuzes nodig op het terrein van scholing en ontwikkeling.”

Onvoldoende schoolverlaters
OTIB stelt dat de werkgelegenheidsprognoses erop wijzen dat er in 2020 onvoldoende schoolverlaters zullen zijn om tegemoet te komen aan de arbeidsvraag van de bedrijven. Andere indicatoren die hierop wijzen zijn de positieve ontwikkeling van de werkvoorraad en het aantal moeilijk vervulbare vacatures.

Hoger niveau personeel
Het profiel van de vakman is de afgelopen jaren complexer geworden. “Er worden hogere eisen gesteld.” Volgens bedrijven in de technische installatiebranche zijn de vaktechnische vaardigheden - hard skills - weliswaar belangrijk voor goed vakmanschap, maar dit geldt ook voor de soft skills. Het aantal lager opgeleiden - lager dan mbo-2 niveau - is sinds 2007 fors afgenomen. Het aandeel HBO/WO is juist toegenomen. “Voor de branche is er sprake van structurele upgrading.”

Forse scholingsopgave
Ongeveer de helft van de bedrijven verwacht in de toekomst personeel met een hoger opleidingsniveau nodig te hebben om in te kunnen spelen op de nieuwe ontwikkelingen. De meeste bedrijven verwachten vooral meer mbo-4-opgeleiden nodig te hebben. Een deel van de bedrijven heeft de intentie om deze hoger gekwalificeerde medewerkers van buiten het bedrijf aan te trekken, maar ruim driekwart van deze bedrijven wil het huidige personeel opleiden of bijscholen om aan deze hogere eisen tegemoet te kunnen komen. “Er ligt dan ook een forse scholingsopgave.”

Bron: Gawalo 24-5-16

Gepubliceerd op: 3 juni 2016

Meer Nieuws