Eerste Kamer stemt definitief voor afschaffen VAR

Zoals verwacht heeft de Eerste Kamer vanmiddag met grote meerderheid ingestemd met de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Ondanks eerdere bezwaren van verschillende fractie stemde uiteindelijk alleen de fracties van D66, ChristenUnie, PvdD en GroenLinks tegen de wet.

De wet DBA van Staatssecretaris Wiebes gaat de huidige VAR (verklaring arbeidsrelatie) vervangen. De Wet gaat per 1 mei 2016 in. Per die datum vervalt de VAR. Opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten (beter gezegd, mogen, het is niet verplicht) een ‘modelovereenkomst’ afsluiten indien er onzekerheid is of de relatie tussen beiden wel echt geen arbeidsrelatie is. 

In deze modelovereenkomsten staat omschreven hoe de relatie tussen beiden zo vorm gegeven wordt zodat er geen arbeidsrelatie ontstaat. De overeenkomsten worden vooraf goedgekeurd door de Belastingdienst en zijn voor vijf jaar geldig. Momenteel staat een aantal overeenkomsten gepubliceerd op de website van de Belastingdienst. Er zullen er nog vele (waarschijnlijk honderden) verschijnen.

Er komt een periode van een jaar (tot 1 mei 2017) waarin de Belastingdienst nog niet zwaar gaat controleren, zodat opdrachtgevers en opdrachtnemers de gelegenheid hebben hernieuwde contractuele afspraken te maken. Er komt ook een onafhankelijke panel om de juridische onderbouwing van de modelovereenkomsten te toetsen.


Bron: zipconomy 3-2-2016

Gepubliceerd op: 3 februari 2016

Meer Nieuws