Connect neemt de leiding

Corporate recruiters waren het er over eens: “laten we weer de leiding nemen en werken vanuit overtuiging en vakmanschap”.

Connect heeft enige tijd geleden aangegeven te stoppen met het gebruik van CV’s in de communicatie naar hun opdrachtgevers (zie artikel). Dit bericht is door o.a. het Algemeen Dagblad en diverse lokale kranten opgenomen, wat heeft geresulteerd in een groot aantal positieve reacties en successen vanuit onze branche, de werkzoekenden en het bedrijfsleven.

Eén daarvan is de uitnodiging van TruAmsterdam (The Recruiting Unconference) een discussiegroep te leiden met als onderwerp “Hoe en waarom wij stoppen met het gebruik van het CV” . TruAmsterdam is een bijeenkomst van HR en recruitment specialisten uit diverse landen, waarbij de nadruk ligt op conversatie, communicatie en vrije uitwisseling van ideeën en ervaringen. Het principe van een discussiegroep is dat iedereen actief kan deelnemen aan de discussie over het onderwerp in plaats van alleen maar een eenzijdige presentatie te moeten bekijken.


Alvaro van der Valk (regiomanager Connect) was aangewezen als groepsleider en heeft de ziens- en werkwijze van Connect hier uitgelegd en ter discussie aangeboden De discussiegroep bestond uit een divers gezelschap van nationale en internationale (corporate) recruiters en HRM-specialisten, waaronder die van enkele grote organisaties zoals Philips, ABN AMRO en Danone. Na een korte duidelijke uitleg van het onderwerp door Alvaro, kwam de discussie op gang en kwamen de reacties vanuit de deelnemers. Hierbij kwam duidelijk naar voren dat het klakkeloos sturen van een CV zonder enige vorm van toelichting heel erg veel gebeurd. Vaak resulteert dit in een beoordeling op basis van gevoel en aannames en niet op basis van motivatie en vaardigheden. Ook werd door enkele recruiters, die al sinds 1990 in het vak zitten, beaamd dat zij vroeger niet een CV aanboden maar de opdrachtgever telefonisch benaderden. Hierbij werd een profielschets van de kandidaat besproken, waarna de opdrachtgever de kandidaat accepteerde. Dit ging dan op basis van het vertrouwen in de kennis en kunde van de recruiter.

De deelnemers waren het er over eens dat de werkwijze van Connect onderscheidend is en zal leiden tot positieve resultaten. Hierbij zal het wel belangrijk zijn dat er wederzijds vertrouwen is tussen de opdrachtgever en het bureau / de recruiter. Ook werd er door een deelneemster aangegeven dat zij van een bureau verwacht dat zij het voorwerk goed doen en met kandidaten komen die de juiste motivatie en vaardigheden bezitten.

Tijdens andere discussiegroepen kwam ook naar voren dat communicatie één van de belangrijkste onderdelen van het proces is en dat er op dit gebied nog veel te verbeteren valt. Een conclusie die hieruit naar voren komt, is dat de traditionele manier van werken niet zal resulteren in het “verkopen” van de kandidaat. Door het aanbieden van een korte profielschets en motivatie maken wij het makkelijker en duidelijker voor de opdrachtgever om te beoordelen of een kandidaat het werk aankan. Daarbij laten wij zien waar wij goed in zijn, namelijk het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
 

Gepubliceerd op: 2 december 2015

Meer Nieuws