Modelovereenkomst Connect ZZP Service verlengd

Goed nieuws!
De Belastingdienst heeft de modelovereenkomst van Connect ZZP Service opnieuw beoordeeld en de goedkeuring verlengd voor een periode van vijf jaar. Met deze verlenging behouden opdrachtgevers de zekerheid dat het inhuren van zzp’ers via Connect ZZP Service volgens de Wet DBA gebeurt.

Het is belangrijk voor de Wet DBA om de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer goed vast te leggen. Voor zelfstandigen moet het duidelijk zijn dat er geen sprake is van een loondienstrelatie.

Om de arbeidsrelatie goed te regelen heeft de Belastingdienst, sinds de invoering van de Wet DBA, de modelovereenkomsten die hiervoor kunnen worden gebruikt goedgekeurd. Alle goedgekeurde modelovereenkomsten zijn geregistreerd bij de Belastingdienst en krijgen een registratienummer. De overeenkomsten worden voor een maximale periode van vijf jaar goedgekeurd. Op dit moment zijn er veel modelovereenkomsten die nog verlengd moeten worden.

Voordat een modelovereenkomst gebruikt kan worden, moet deze dus beoordeeld worden door de Belastingdienst. De modelovereenkomst van Connect ZZP Service werd op 23 maart 2016 goedgekeurd door de Belastingdienst. Deze is nu opnieuw beoordeeld én goedgekeurd.

Modelovereenkomst Connect
Er zijn twee belangrijke verschillen tussen een werknemer en een zelfstandig ondernemer.

1. Geen gezagsverhouding

De werkgever kan de werknemer bindende aanwijzingen en instructies geven over het verrichten van de arbeid op zo’n manier dat er sprake is van een gezagsverhouding. Die verhouding is er niet als de ondernemer zelf de hoe kan bepalen, ofwel de weg naar het resultaat. 

2. Vrije vervanging

De werknemer moet persoonlijk arbeid verrichten. Een werknemer kan zich daardoor niet laten vervangen door iemand anders. Een zelfstandige ondernemer wordt niet gehouden om de werkzaamheden persoonlijk uit te voeren.
Hij of zij is immers een ondernemer.
Een zelfstandige ondernemer kan zich altijd laten vervangen door een andere zelfstandige ondernemer, maar blijft wel eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden en eventuele aansprakelijkheden.

De modelovereenkomst die Connect ZZP Service heeft laten verlengen is uniek!
Beide verschillen zijn namelijk opgenomen in de modelovereenkomst van Connect, daardoor is het mogelijk om per situatie het verschil te kunnen maken. Er kan gekozen worden voor geen gezagsverhouding of vrije vervanging. In de praktijk ervaren we dat de arbeidsrelatie hierin tijdens de opdracht kan wijzigen. In de modelovereenkomst van Connect is hier rekening mee gehouden.

In de vijfde voortgangsbrief, vorig jaar juni, werd de Tweede kamer geïnformeerd door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over de huidige stand van zaken en de vervolgstappen ten aanzien van de in het regeerakkoord voorziene maatregelen op het gebied van ‘werken als zelfstandige’. In de brief wordt aangegeven dat de modelovereenkomsten mogen worden gebruikt en verlengd worden als dat nodig is.

Met de verlenging van de huidige modelovereenkomst kunnen we elke opdrachtgever op maat blijven ontzorgen bij het inhuren van zelfstandige ondernemers.

Heb je vragen hierover? Neem dan rechtstreeks contact op met Menno Limm, Directeur Connect ZZP Service op telefoonnummer 06-30106107.

Gepubliceerd op: 24 februari 2021
Persoonlijk contact is nog plezieriger
Heb je nog vragen over deze job? Stuur mij een bericht en ik zal je vraag zo snel mogelijk beantwoorden.
Menno Limm
Menno Limm Toon telefoonnummer 088 - 235 26 80