Veelbelovend initiatief: Pamflet Zelfstandig Ondernemerschap

Verschillende ZZP Branche partijen hebben zich gezamenlijk in het Pamflet Zelfstandig Ondernemerschap uitgesproken. Hiermee geven zij gehoor aan de oproep van Minister Koolmees om met een alternatief te komen met betrekking tot de wet DBA.

Connect ZZP is voorstander van de gezamenlijke aanpak en ondersteunt de gekozen richting waarin gedacht en geschreven is. Het belangrijkste verschil met de huidige praktijk is dat partijen uitgaan van het zelfstandig ondernemerschap en dat er dus sprake is van bewust gekozen ondernemerschap.

Het gebruik van een Webmodule is volgens Connect ZZP niet nodig. Als er heldere criteria opgesteld zijn, dan moeten alle partijen daar aan voldoen en dat is dan ook eenvoudiger te handhaven.

Connect ZZP is positief over de gekozen richting en onderschrijft het pamflet.

Gepubliceerd op: 4 maart 2020