Factuur ZZP-er wordt te laat betaald? Binnen 5 dagen bij Connect ZZP service!

Connect ZZP factuur

De ZZP-er lijdt sterk onder facturen die te laat worden betaald. Het blijft voor de ZZP-er erg lastig om enerzijds goed werk te leveren en anderzijds achter zijn geld aan te moeten. Indien een ZZP-er gebruik maakt van de dienstverlening van Connect ZZP service wordt 80% van de factuur door Connect ZZP service binnen 5 dagen aan de ZZP-er betaald en het restant binnen 30 dagen. Hierdoor wordt de ZZP-er ontzorgt en kan hij doen waar hij goed in is. 


De ZZP-er lijdt sterk onder facturen die te laat worden betaald. Te late betalingen vormen voor de ZZP-er een risico en een grote kostenpost. Het leidt tot liquiditeitsproblemen, doordat hij zelf betalingsachterstanden krijgen of rood staan bij de bank.
Veel kleinere bedrijven en zelfstandigen hebben namelijk geen buffer om uitblijvende inkomsten op te vangen. In het ergste geval kunnen zij zelfs failliet gaan. Daarnaast moeten ZZP-ers duur geld lenen indien ze hun werkkapitaalpositie gezond willen houden. Vaak zijn grotere bedrijven in de positie om langere betalingstermijnen af te dwingen. Kleine ondernemingen durven grote opdrachtgevers vaak niet aan te spreken op betalingsachterstanden uit angst de klant kwijt te raken.
In de Tweede Kamer is er op 19 februari jl. een wetsvoorstel aangenomen om bij betalingstermijnen van langer dan 60 dagen de wettelijke rente van rechtswege te doen gelden. Binnen de huidige wetgeving worden leveranciers gedwongen om betalingstermijnen overeen te komen die de termijn van 60 dagen overschrijden. Afnemers maken een bewuste beleidskeuze om met het oogpunt op financieel voordeel laat te betalen. Hierdoor dwingen zij bij hun leveranciers een kredietfaciliteit af. Met het wetsvoorstel is deze kredietfaciliteit niet langer gratis. Toch blijft de vraag of deze wet een oplossing zal bieden voor facturen die te laat worden betaald.
Onderzoek van Graydon naar het betaalgedrag van het Nederlands bedrijfsleven leert ons dat de algemeen gemiddelde betaaltermijn ligt op 42,3 dagen (nog steeds 1½ maand) met een laatste kwartaal in 2015 van 40,9 dagen.

Gepubliceerd op: 23 maart 2016

Meer Nieuws