Herstel arbeidsmarkt zet door

Het gaat steeds beter met de arbeidsmarkt. Het herstel van de werkgelegenheid heeft zich in het tweede kwartaal verder doorgezet.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is er al de laatste 5 kwartalen op rij, sprake van banengroei. In totaal kwamen er in deze periode bijna 100.000 arbeidsplaatsen bij. In de 2 jaar daarvoor gingen er ruim 150.000 banen verloren, waardoor het totaal nu toch nog altijd lager ligt dan in 2011.

Het aantal vacatures neemt volgens het CBS nu al voor het tweede jaar op rij toe. Wat hier opvalt is dat er eind juni wel 5000 vacatures waren in de bouw. Dat is het hoogste aantal sinds het derde kwartaal van 2011.

De toename van de werkgelegenheid leunt vooral op uitzendkrachten. Bij uitzendbureaus kwamen er afgelopen kwartaal 18.000 werkplekken bij. In een jaar tijd is het aantal banen in deze branche wel met 10% toegenomen.


Gepubliceerd op: 18 augustus 2015

Meer Nieuws